Detachering/oddelegowanie

Detachering / oddelegowanie
Marquette Detachering specjalizuje się w rekrutacji i selekcji pracowników.
Wszyscy pracownicy otrzymują umowę o pracę, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim, w zależności od zakresu godzin oraz rodzaju umowy.

Persoonality Payrolling gwarantuje:
– umowę o pracę
– terminowe dokonywanie przelewów wynagrodzenia pracowników
– pomoc w procesie wypowiedzenia oraz niezdolności do pracy
– wywiązanie się z obowiazków podatkowych
– przestrzeganie zasad i przepisów ustawodawstwa pracy.

Korzyści dla pracownika:
– zastosowanie holenderskiego prawa pracy zgodnie ze zbiorowym układem pracy (CAO)
– umowy o pracę o krótkim okresie wypowiedzenia
– brak zbędnej administracji dzięki czemu przedsiębiorcy mogą bardziej skupić się na własnej działalności
– brak finansowego ryzyka i zobowiązań podczas choroby lub niezdolności do pracy
– Persoonality Payrolling posiada wszelkie wymagane certyfikaty z zakresu polityki socjalnej i administracyjnej